republic of benin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of benin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of benin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of benin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of benin

    Similar:

    benin: a country on western coast of Africa; formerly under French control

    Synonyms: Dahomey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).