republic of iceland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of iceland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of iceland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of iceland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of iceland

    Similar:

    iceland: an island republic on the island of Iceland; became independent of Denmark in 1944

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).