republic of panama nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of panama nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of panama giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of panama.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of panama

    Similar:

    panama: a republic on the Isthmus of Panama; achieved independence from Colombia in 1903

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).