republic of ghana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of ghana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of ghana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of ghana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of ghana

    Similar:

    ghana: a republic in West Africa on the Gulf of Guinea

    Ghana was colonized as the Gold Coast by the British

    Synonyms: Gold Coast

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).