republic of kenya nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of kenya nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of kenya giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of kenya.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of kenya

    Similar:

    kenya: a republic in eastern Africa; achieved independence from the United Kingdom in 1963; major archeological discoveries have been made in the Great Rift Valley in Kenya

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).