republic of cuba nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of cuba nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of cuba giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of cuba.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of cuba

    Similar:

    cuba: a communist state in the Caribbean on the island of Cuba

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).