republic of uganda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of uganda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of uganda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of uganda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of uganda

    Similar:

    uganda: a landlocked republic in eastern Africa; achieved independence from the United Kingdom in 1962

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).