republic of india nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of india nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of india giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of india.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of india

    Similar:

    india: a republic in the Asian subcontinent in southern Asia; second most populous country in the world; achieved independence from the United Kingdom in 1947

    Synonyms: Bharat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).