republic of turkey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of turkey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of turkey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of turkey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of turkey

    Similar:

    turkey: a Eurasian republic in Asia Minor and the Balkans; on the collapse of the Ottoman Empire in 1918, the Young Turks, led by Kemal Ataturk, established a republic in 1923

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).