republic of croatia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of croatia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of croatia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of croatia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of croatia

    Similar:

    croatia: a republic in the western Balkans in south-central Europe in the eastern Adriatic coastal area; formerly part of the Habsburg monarchy and Yugoslavia; became independent in 1991

    Synonyms: Hrvatska

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).