republic of ecuador nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of ecuador nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of ecuador giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of ecuador.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of ecuador

    Similar:

    ecuador: a republic in northwestern South America; became independent from Spain in 1822; the landscape is dominated by the Andes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).