republicanise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republicanise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republicanise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republicanise.

Từ điển Anh Việt

  • republicanise

    Cách viết khác : republicanize