republicanize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republicanize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republicanize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republicanize.

Từ điển Anh Việt

  • republicanize

    xem republicanise