republic of estonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of estonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of estonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of estonia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of estonia

    Similar:

    estonia: a republic in northeastern Europe on the Baltic Sea

    Synonyms: Esthonia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).