republic of malawi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of malawi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of malawi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of malawi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of malawi

    Similar:

    malawi: a landlocked republic in southern central Africa; achieved independence from the United Kingdom in 1964

    Synonyms: Nyasaland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).