republic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic.

Từ điển Anh Việt

 • republic

  /ri'pʌblik/

  * danh từ

  nước cộng hoà; nền cộng hoà

  people's republic: nước cộng hoà nhân dân

  people's democratic republic: nước cộng hoà dân chủ nhân dân

  giới

  the republic of letters: giới văn học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • republic

  a form of government whose head of state is not a monarch

  the head of state in a republic is usually a president

  Similar:

  democracy: a political system in which the supreme power lies in a body of citizens who can elect people to represent them

  Synonyms: commonwealth