republic of peru nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of peru nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of peru giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of peru.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of peru

    Similar:

    peru: a republic in western South America; achieved independence from Spain in 1821; was the heart of the Inca empire from the 12th to 16th centuries

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).