republic of nauru nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of nauru nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of nauru giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of nauru.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of nauru

    Similar:

    nauru: an island republic on Nauru Island; phosphate exports support the economy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).