republic of niger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of niger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of niger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of niger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of niger

    Similar:

    niger: a landlocked republic in West Africa; gained independence from France in 1960; most of the country is dominated by the Sahara Desert

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).