republic of guinea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of guinea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of guinea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of guinea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of guinea

    Similar:

    guinea: a republic in western Africa on the Atlantic; formerly a French colony; achieved independence from France in 1958

    Synonyms: French Guinea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).