republic of burundi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of burundi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of burundi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of burundi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of burundi

    Similar:

    burundi: a landlocked republic in east central Africa on the northeastern shore of Lake Tanganyika

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).