republic of yemen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of yemen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of yemen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of yemen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of yemen

    Similar:

    yemen: a republic on the southwestern shores of the Arabian Peninsula on the Indian Ocean; formed in 1990

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).