republic of angola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of angola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of angola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of angola.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of angola

    Similar:

    angola: a republic in southwestern Africa on the Atlantic Ocean; achieved independence from Portugal in 1975 and was the scene of civil war until 1990

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).