republic of bolivia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of bolivia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of bolivia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of bolivia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of bolivia

    Similar:

    bolivia: a landlocked republic in central South America; Simon Bolivar founded Bolivia in 1825 after winning independence from Spain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).