republic of cyprus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of cyprus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of cyprus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of cyprus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of cyprus

    Similar:

    cyprus: a country on the island of Cyprus; 80% of the people are of Greek origin and 20% or Turkish origin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).