republic of chile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of chile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of chile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of chile.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of chile

    Similar:

    chile: a republic in southern South America on the western slopes of the Andes on the south Pacific coast

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).