republic of latvia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of latvia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of latvia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of latvia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of latvia

    Similar:

    latvia: a republic in northeastern Europe on the eastern coast of the Baltic Sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).