republic of korea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of korea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of korea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of korea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of korea

    Similar:

    south korea: a republic in the southern half of the Korean Peninsula; established in 1948

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).