republic of poland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of poland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of poland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of poland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of poland

    Similar:

    poland: a republic in central Europe; the invasion of Poland by Germany in 1939 started World War II

    Synonyms: Polska

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).