republican river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republican river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republican river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republican river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republican river

    Similar:

    republican: a tributary of the Kansas River that flows from eastern Colorado eastward through Nebraska and Kansas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).