republic of finland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of finland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of finland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of finland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of finland

    Similar:

    finland: republic in northern Europe; achieved independence from Russia in 1917

    Synonyms: Suomi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).