republic of zambia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of zambia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of zambia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of zambia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of zambia

    Similar:

    zambia: a republic in central Africa; formerly controlled by Great Britain and called Northern Rhodesia until it gained independence within the commonwealth in 1964

    Synonyms: Northern Rhodesia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).