republic of iraq nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of iraq nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of iraq giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of iraq.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of iraq

    Similar:

    iraq: a republic in the Middle East in western Asia; the ancient civilization of Mesopotamia was in the area now known as Iraq

    Synonyms: Al-Iraq, Irak

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).