republic of mali nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of mali nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of mali giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of mali.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of mali

    Similar:

    mali: a landlocked republic in northwestern Africa; achieved independence from France in 1960; Mali was a center of West African civilization for more than 4,000 years

    Synonyms: French Sudan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).