land up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • land up

  block with earth, as after a landslide

  Synonyms: earth up

  Similar:

  finish up: finally be or do something

  He ended up marrying his high school sweetheart

  he wound up being unemployed and living at home again

  Synonyms: fetch up, end up, wind up, finish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).