land bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land bank

    * kinh tế

    ngân hàng địa ốc

    ngân hàng nông nghiệp