lander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lander.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lander

    a town in central Wyoming

    a space vehicle that is designed to land on the moon or another planet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).