land pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • land pier

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  trụ bên bờ

  xây dựng:

  trụ cầu sát bờ