land wind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land wind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land wind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land wind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land wind

    * kỹ thuật

    gió đất

    giao thông & vận tải:

    gió thổi ra biển