landrace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

landrace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm landrace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của landrace.

Từ điển Anh Việt

  • landrace

    * danh từ

    giống lợn ở miền Bắc Châu Âu