landslip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

landslip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm landslip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của landslip.

Từ điển Anh Việt

 • landslip

  /'lændslaid/

  * danh từ

  sự lở đất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • landslip

  * kỹ thuật

  sự lở đất

  sự sụt đất

  sự trượt đất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • landslip

  Similar:

  landslide: a slide of a large mass of dirt and rock down a mountain or cliff