land mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • land mark

    * kỹ thuật

    cột mốc