landlord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

landlord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm landlord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của landlord.

Từ điển Anh Việt

 • landlord

  /'lændlɔ:d/

  * danh từ

  chủ nhà (nhà cho thuê)

  chủ quán trọ, chủ khách sạn

  địa ch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • landlord

  * kinh tế

  chủ đất

  chủ khách sạn

  chủ nhà

  chủ nhà trọ

  địa chỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • landlord

  a landowner who leases to others