landlordism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

landlordism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm landlordism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của landlordism.

Từ điển Anh Việt

  • landlordism

    /'lænlɔ:dizm/

    * danh từ

    chế độ địa chủ, chế độ chiếm hữu ruộng đất