landfill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

landfill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm landfill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của landfill.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • landfill

    a low area that has been filled in

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).