land use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

land use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm land use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của land use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • land use

  * kinh tế

  sự chiếm hữu đất (ở địa phương)

  sự chỉnh đốn lãnh thổ (của quốc gia)

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự sử dụng đất

  cơ khí & công trình:

  việc sử dụng đất