landmine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

landmine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm landmine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của landmine.

Từ điển Anh Việt

  • landmine

    /'lændmain/

    * danh từ

    quả mìn (để trên mặt đất hoặc chôn dưới đất); mìn thả bằng d