landless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

landless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm landless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của landless.

Từ điển Anh Việt

 • landless

  /'lændlis/

  * tính từ

  không có ruộng đất

  poor and landless peasants: bần cố nông

  mênh mông, không bờ bến (biển)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • landless

  * kinh tế

  không có ruộng đất

  không có tài sản đất đai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • landless

  owning no land

  the landless peasantry

  Antonyms: landed