landlessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

landlessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm landlessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của landlessness.

Từ điển Anh Việt

  • landlessness

    /'lændlisnis/

    * danh từ

    tình trạng không có ruộng đất