international exhibition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international exhibition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international exhibition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international exhibition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international exhibition

    * kinh tế

    triển lãm quốc tế